• Dovolená 2023

    Z důvodu čerpání dovolené nebude ambulance v provozu: Pondělí 31.7.2023 a Čtvrtek 3.8.2023
  • Nové počítače

    Ambulance byla v červnu 2023 vybavena novou počítačovou technikou
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

 Náplň preventivní péče v oblasti gynekologie a porodnictví je dána Vyhláškou č. 3/2010 Sb, § 4.

   Preventivní gynekologické prohlídky: První gynekologická prohlídka má být u dívky provedena v 15 letech a dále 1x ročně.

   Mammografické vyšetření: Slouží k časnému odhalení patologie prsu, zejména velmi nebezpečného karcinomu. Provádí se u žen od 45 let věku a dále ve dvouletých intervalech, horní věková hranice pro tato vyšetření není stanovena. Toto je doporučení pro prevenci u pacientek bez jakýchkoli obtíží. Je-li k tomu zdravotní důvod, mammografické vyšetření se samozřejmě provede kdykoli.

   Stanovení okultního krvácení ve stolici: Slouží k časné diagnoze nádorů střev (zejména karcinomu tlustého střeva). Provede se jedenkrát ročně u žen od 50 let do 54 let věku, dále od 55 let věku ve dvouletých intervalech. Pokud žena měla provedené kolonoskopické vyšetření s negativním výsledkem, není třeba tento test provádět v následujícíh 10 letech.

   V naší ambulanci provádíme tzv. FOB test, který si žena po krátkém zaškolení sestrou doma provede sama a nám sdělí výsledek.

   Očkování proti HPV virům: Více je známo jako „očkování proti rakovině děložního čípku“. Některé typy HPV virů (zejména typy 16 a 18) byly prokázány jako velmi rizikové ve vztahu k nebezpečnému karcinomu děložního čípku. Vakcinace proti těmto virům pak poskytuje – podle současných zkušeností velmi spolehlivou – ochranu proti tomuto typu velmi nebezpečného (a postihujícího často i mladé ženy) karcinomu. K disposici jsou dva druhy vakcín: SILGARD a CERVARIX. Očkování se provádí třemi dávkami a má se za to, že poskytne celoživotní ochranu, tzn. že není třeba přeočkování v pozdějším věku. Je doporučeno očkovat dívky a ženy od 9 do 26 roků, podle posledních doporučení lze i později. Optimální však je, když se stihne podat očkovací látku ještě před zahájením sexuálního života. Očkování je finančně nákladné, ale některé zdravotní pojišťovny poskytují dívkám ve vybraných věkových kategoriích příspěvek (bližší informace na www. stránkách příslušné zdravotní pojišťovny). I ženy, které byly proočkovány, chodí dále na pravidelné gynekologické preventívní prohlídky.

   Ultrazvukový skríning těhotných: Standartní UZ skríning je třístupňový, i když je často nutné provést UZ vyšetření i vícekrát. Zpravidla první vyšetření je provedeno hned při první návštěvě, abychom bezpečně potvrdili diagnozu těhotenství, posoudili jeho stáří a životnost a vyloučili mimoděložní těhotenství. První skríningové vyšetření se pak provádí ve 12. - 13. týdnu těhotenství. Tato vyšetření provádíme vaginální (= poševní) sondou a ze strany pacientky není potřeba žádná příprava. Další skríningová UZ vyšetření jsou doporučena v 18. - 20. týdnu těhotenství a ve 30. - 32. týdnu těhotenství. Tato  vyšetření se provádí abdominální sondou („přes břicho“). Vyšetření abdominální sondou velmi usnadní naplněný močový měchýř – prosíme, napijte se a nechoďte močit asi 2 hod. před vyšetřením. Jelikož je při těchto vyšetřeních nutno na břicho nanést gel, přineste si s sebou něco na setření gelu po vyšetření (plínku, malý ručník apod).

   Biochemický skríning těhotných: Vyšetřením krve budoucí maminky lze určit zvýšené riziko některých vrozených vad plodu. Na krevní odběr Vás pošleme v 16. týdnu těhotenství. Když  tento biochemický skríning vyjde pozitivní (tzn. některé parametry z krevních testů jsou vyšší nebo nižší), diagnoza se ověřuje dalšími metodami a v naprosté většině případů je i v těchto případech diagnostikován zdravý plod. Pozitivní biochemický skríning tedy většinou neznamená onemocnění plodu, je jen důvodem k dalším cíleným vyšetřením.

   Naše poradna je nyní schopna na požádání zajistit i nově zaváděný (zatím nepovinný) Prvotrimestrový skríning těhotných, který má dva kroky: 1. Odběr krve v 10.-11. týdnu těhotenství a 2. Ultrazvukové vyšetření ve 13. týdnu těhot.

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011