starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

SPONZORSKÉ DARY

Náklady na provoz ambulance neustále narůstají a i město Hostinné každoročně navyšuje nájemné za poradnu. Naproti tomu zdravotní pojišťovny platí zdravotní péči pouze do výše „limitu“, který zůstává několik posledních roků bez navýšení (to znamená, že bez ohledu na to, jak velký objem práce byl lékařem odveden, zdr. pojišťovna zaplatí maximálně tolik, kolik zaplatila v roce 2009!)

Pokud budete chtít naši ambulanci podpořit sponzorským darem, je možno tak učinit přímo v ambulanci  - bude Vám vystaveno potvrzení o přijetí daru. Peněžní částku je možno též poukázat   převodem na účet u GE Capital Bank (číslo účtu Vám též sdělíme v ambulanci).

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011