• Na Silvestra 2018 ambulance odpadá

    V pondělí dne 31.12.2018 (Silvestr) nebude ambulance v provozu.
  • Zástup sestry

    V současné době v ambulanci pracuje ženská sestra Mgr. Irena Raisnerová.
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Beránková:

604 689 189

 

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

SMLOUVY S POJIŠOVNAMI

    Naše ambulance má smlouvy s těmito zdravotními pojišovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišovna

201 – Vojenská zdravotní pojišovna ČR

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišovna

207 – Oborová zdravotní pojišovna zaměstnanců bank, pojišoven a stavebnictví

209 – Zaměstnanecká zdravotní pojišovna ŠKODA

211 – Zdravotní pojišovna Ministerstva vnitra ČR

228 – Média, zdravotní pojišovna     (Pozn.: Pojišovna Média se ke dni 28.3.2011 slučuje s VZP!)

333 – Pojišovna VZP, a.s.

 

   Pacientky, které jsou pojištěny u jiné zdravotní pojišovny, mají nárok na úhradu péče pojišovnou pouze tehdy, pokud se jedná a akutní stav.

   Nepojištěné pacientky budou ošetřeny za přímou úhradu v ordinaci.

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011