• Dovolená 2023

    Z důvodu čerpání dovolené nebude ambulance v provozu: Pondělí 31.7.2023 a Čtvrtek 3.8.2023
  • Nové počítače

    Ambulance byla v červnu 2023 vybavena novou počítačovou technikou
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

O NÁS

Jmenuji se MUDr. Libor Kavan. Základní školní docházku ve Vysokém nad Jizerou jsem ukočil v roce 1968 a středoškolská studia na Gymnáziu v Semilech maturitou v roce 1972.  Následujících 6 let jsem studoval medicínu na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové, kde jsem byl v roce 1978 promován s červeným diplomem na doktora všeobecného lékařství.

Po ukončení univerzitních studií jsem nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Kutné Hoře. Následoval rok základní vojenské služby a poté návrat do Kutné Hory.  Na kutnohorské gynekologii jsem  vedle vlastní práce pokračoval v náročném postgraduálním vzdělávání: v roce 1982 jsem úspěšně složil atestaci I. stupně a v roce 1989 atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Tím jsem docílil plné kvalifikace v oboru a byl jsem pověřen funkcí zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Kutné Hoře.

V roce 1991 jsem se přemístil i s rodinou do Podkrkonoší a nastoupil na místo zástupce primáře gyn.-por. oddělení nemocnice ve Vrchlabí. Od roku 1995 do konce roku 2006 (tedy téměř 12 roků) jsem poté toto oddělení vedl jako primář.

Od roku 2007 jsem se na část úvazku vrátil do nemocnice v Kutné Hoře a začal jsem se více věnovat ambulantní činnosti.

Z mé skromné vědecké činnosti mohu uvést, že jsem v odborných časopisech publikoval celkem devět článků a byl jsem spoluautorem jedné učebnice pro zdravotní školy. Přednášel jsem na řadě odborných setkání a konferencí. Dvě konference jsem (s kolektivem) připravil a vedl jako hlavní organizátor: konference „Porod ve vodě“ v roce 1997 a „Porod je duše a tělo“ v roce 1999 – obojí ve Špindlerově Mlýně za účasti odborníků z řady evropských zemí i z USA a několika set posluchačů.

Po nástupu do vrchlabské nemocnice jsem byl také pověřen prací v gynekologicko-porodnické ambulanci v Hostinném. Nejprve jako zaměstnanec a od roku 1993 privátně. Privatizace ambulance v Hostinném byla impulsem pro rozsáhlý rozvoj a modernizaci této ambulance: postupně jsem jí (jak finanční možnosti dovolovaly) vybavoval moderní lékařskou technikou: Ultrazvukovým přístrojem TOSHIBA, kardiotokografem TOITU, novým gynekologickým křeslem RQL, novým kolposkopem ZEISS, mikroskopem INTRACO MICRO, amnioskopem, EDK přístrojem, novým sterilizátorem  STERICELL, digitální váhou SECA, dálkově ovládaným zatemněním oken pro UZ vyšetřování a dalšími.

V roce 2010 jsme provedli zásadní rekonstrukci poradny: byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy, položeny nové podlahové krytiny, pořízen kompletní nový nábytek vyrobený na míru firmou BIOPHYS a poradna byla vybavena moderní počítačovou technikou.

V současné době pracuji převážně jako ambulantní gynekolog: krom ambulance v Hostinném  též na  gynekologické ambulanci v Železném Brodě.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Jsem ženatý (manželka pracuje jako učitelka na základní škole ve Vrchlabí), mám dva syny (starší Libor je podnikatelem v oblasti elektroniky a mladší Petr pracuje jako počítačový programátor, drobný zemědělec a výrobce předmětů pravěkými a středověkými postupy) a dvě vnučky Haničku a Marušku.

Od začátku se mnou v ambulanci pracuje zkušená porodní asistentka paní Jaroslava Beránková, absolventka Střední zdravotnické školy v Pardubicích, kde maturovala v roce 1967.  Než přešla do ambulantního zařízení,  pracovala jako porodní asistentka na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice ve Vrchlabí.

Od roku 2017 v naší ambulanci pracuje porodní asistentka Mgr. Irena Raisnerová.

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011