• Dovolená 2023

    Z důvodu čerpání dovolené nebude ambulance v provozu: Pondělí 31.7.2023 a Čtvrtek 3.8.2023
  • Nové počítače

    Ambulance byla v červnu 2023 vybavena novou počítačovou technikou
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

NÁPLŇ ČINNOSTI AMBULANCE

   Poskytujeme kompletní ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví pro ženy našeho regionu a jezdí k nám i  řada žen z okolních regionů. 

   Na úseku GYNEKOLOGICKÉ PÉČE zajišťujeme plný rozsah preventivních prohlídek včetně kolposkopického vyšetření, odběru onkologické cytologie, ultrazvukového vyšetření abdominální i vaginální sondou, vyšetření rizikových typů HPV virů, v indikovaných případech biopsie z děložního čípku. Odebíráme a odečítáme mikrobní obrazy poševní. Zajišťujeme pravidelná mammografická vyšetření a vyšetření okultního krvácení ve stolici ve vybraných věkových skupinách podle doporučených postupů (viz „preventivní programy“). Zajišťujeme očkování dívek a žen proti rizikovým HPV virům (známé spíše jako „očkování proti rakovině děložního hrdla“).

   Zajišťujeme ambulantní diagnostiku i léčbu u gynekologických onemocnění, pokud je takováto léčba možná. Zajišťujeme potřebnou diagnostiku a servis pro ženy mající problémy s únikem moči. Provádíme i drobné ambulatní zákroky v lokální anesthesii, jako jsou punkce, excize, incize, snesení perigenitálních kondylomat chirurgickou i nechirurgickou metodou apod.

   Žadatelkám o antikoncepci podáváme kompletní informaci o současných antikoncepčních možnostech a individuálně doporučíme optimální antikoncepci pro každou pacientku. Je-li vybráno antikoncepční nitroděložní tělísko, zavedení i později odstranění provádíme též v ambulanci.

   Velkou péči věnujeme párům s poruchou plodnosti, u nichž zajišťujeme kompletní diagnostiku včetně vyšetření hormonálního profilu a ovulačních testů. Přímo v poradně provádíme vyšetření spermiogramu či odběr děložní sliznice mikroabrazí. Poskytujeme potřebný servis pro centra asistované reprodukce.

   V indikovaných případech poskytujeme péči i děvčatům v oblasti dětské gynekologie. Pokud je dívka mladší než 15 roků, musí se ke gynekologickému vyšetření dostavit s doprovodem zákonného zástupce (nejlépe matky). 

   Na úseku PÉČE O TĚHOTNÉ zajišťujeme včasnou diagnostiku a kompletní péči o  fyziologická i ohrožená těhotenství. Provádíme kompletní ultrazvukový skríning u těhotných, amnioskopické vyšetření, natáčíme kardiotokografické záznamy.

   Naše ambulance se samozřejmě neobejde bez úzké SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI. Vynikající spolupráci máme s praktickými lékaři regionu, s odb. lékaři ostatních odborností, okolními nemocnicemi včetně spádové fakultní nemocnice. Významně spolupracujeme s pracovištěm lékařské genetiky,  onkologické cytologie, mammografickým pracovištěm, onkologickým pracovištěm, urodynamickou laboratoří, centrem asistované reprodukce, pracovištěm RTG, UZ, CT, MR,  laboratořemi biochemickými, mikrobiologickými, cytogenetickými, bioptickými apod.

   Někdy je nutná spolupráce i s ostatními institucemi, např.:  pracoviště sociální pomoci, Odbor péče o dítě,  Policie ČR aj.

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011