• Na Silvestra 2018 ambulance odpadá

    V pondělí dne 31.12.2018 (Silvestr) nebude ambulance v provozu.
  • Zástup sestry

    V současné době v ambulanci pracuje ženská sestra Mgr. Irena Raisnerová.
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Mgr. Irena Raisnerová:

733 507 219

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

Výskyt zhoubných nádorů prsu v naší populaci.

Z grafu jasně vyplývá mimořádný význam preventívních mammografických vyšetření.

   Z odborného tisku jsem okopíroval graf, který dokumentuje problematiku zhoubných nádorů prsu v naší republice od roku 1997 do roku 2008. Modrá křivka znázorňuje, jak i za toto poměrně krátké období výskyt těchto zákeřných nádorů v populaci alarmujícím způsobem narůstá! Samozřejmě společně s tím narůstala i úmrtnost pacientek (zelená křivka). Asi v polovině zkoumaného období se však nárůst úmrtnosti zastavil a poslední době dokonce klesá. A černá křivka ukazuje zvyšující se počet nádorů, které se podaří zachytit ve velmi časném (a plně léčitelném) stadiu "in situ".

   Tento příznivý vývoj má jednoznačně na svědomí zahájení plošného mammografického skríningu u žen v devadesátých letech. Pohled na graf je jen potvrzením významu a úspěšnosti mammografického skríningu a je jasnou odpovědí všem pochybovačům. K.

Nadory

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011