• Dovolená 2023

    Z důvodu čerpání dovolené nebude ambulance v provozu: Pondělí 31.7.2023 a Čtvrtek 3.8.2023
  • Nové počítače

    Ambulance byla v červnu 2023 vybavena novou počítačovou technikou
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

Výskyt zhoubných nádorů prsu v naší populaci.

Z grafu jasně vyplývá mimořádný význam preventívních mammografických vyšetření.

   Z odborného tisku jsem okopíroval graf, který dokumentuje problematiku zhoubných nádorů prsu v naší republice od roku 1997 do roku 2008. Modrá křivka znázorňuje, jak i za toto poměrně krátké období výskyt těchto zákeřných nádorů v populaci alarmujícím způsobem narůstá! Samozřejmě společně s tím narůstala i úmrtnost pacientek (zelená křivka). Asi v polovině zkoumaného období se však nárůst úmrtnosti zastavil a poslední době dokonce klesá. A černá křivka ukazuje zvyšující se počet nádorů, které se podaří zachytit ve velmi časném (a plně léčitelném) stadiu "in situ".

   Tento příznivý vývoj má jednoznačně na svědomí zahájení plošného mammografického skríningu u žen v devadesátých letech. Pohled na graf je jen potvrzením významu a úspěšnosti mammografického skríningu a je jasnou odpovědí všem pochybovačům. K.

Nadory

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011