starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

Vývoj průměrného věku rodiček v ČR.

Věk žen při porodu v naší republice narůstá

   Celosvětový trend odkládání porodu a mateřství do vyššího věku se bohužel výrazně projevuje i u nás. Jak ukazuje graf, naše matky rodily ve věku průměrně okolo 27 roků. V následujících letech ještě dříve - ve věku mladším než 25 roků. Od roku 1992 ale věk rodiček strmě narůstá a dnes je okolo neuvěřitelných 30 roků! Zdůrazňuji, že se jedná o průměr všech rodiček - takže dnes  běžně vidíme těhotné a rodičky ve věku nad 35 roků a není ani vyjímkou rodička nad 40 roků! Tento trend viditelně souvisí se změnou společenských poměrů v naší zemi. Z biologického, medicínského i sociálního hlediska je ale tento vývoj velmi nepříznivý. Je jednoznačně prokázáno, že u starších žen dochází k významnému nárůstu rizika některých vrozených vad plodu či  komplikací v těhotenství (gestóza, přidružené choroby jako cukrovka, vysoký krevní tlak) i komplikací při porodu. K.

vek_mensi

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011