• Dovolená 2023

    Z důvodu čerpání dovolené nebude ambulance v provozu: Pondělí 31.7.2023 a Čtvrtek 3.8.2023
  • Nové počítače

    Ambulance byla v červnu 2023 vybavena novou počítačovou technikou
starší ...

Gynekologicko-porodnická ambulance
Boženy Němcové 402
543 71 Hostinné

Pevná telefonní linka do ordinace:

499 524 158

Mobil MUDr. Libor Kavan:

603 731 886

Mobil Jaroslava Severýnová:

605 214 080

TOPlist

Gynekologicko-porodnická ambulance

Nové možnosti ultrazvukové diagnostiky

Pojišťovny 201, 205, 209 a 211 nově hradí dopplerovskou sonografii.

Jak jsem informoval dne 15.6.2011, naše ambulance byla vybavena novým ultrazvukovým přípstrojem TOSHIBA NEMIO MX. Tento moderní přístroj je schopen mj. i zobrazit krevní cévy a měřit v těchto cévách krevní průtok pomocí dopplerovské sonografie.

Tato metoda se především využívá u těhotných, kde měříme průtok v pupečníkové tepně (lze však měřit i v jiných cévách - například na velkých cévách plodu). Dopplerovská sonografie umožňuje odhalit ohrožení plodu i o několik týdnů dříve, než např. kardiotokografie, a zachránit tak zdraví či život plodu.

Největší význam má tato diagnostická metoda u těhotenských komplikací, které mohou být právě spojeny s poruchou fetoplacentární krevní cirkulace, např. hypotrofie plodu, zvýšený krevní tlak matky, těhotenská gestoza, kouření matky v těhotenství, těhotenská cukrovka, pupečníkové příhody, vrozené vady plodu a mnoho dalších.

Metoda též umožňuje podstatně kvalitnější vyšetření srdce plodu.

Na úseku gynekologie využíváme metodu např. při diagnostice vaječníkových nádorů. Měření průtoku v nádorových cévách nám pomáhá odlišit, zda se jedná o nádor spíše nezhoubný nebo spíše zhoubný.

Oslovil jsem všechny zdravotní pojišťovny, se kterými mám smlouvu, s žádostí o nasmlouvání úhrady dopplerovské sonografie. Kladně odpověděly pojišťovny 201, 205, 209 a 211 - to znamená, že tyto pojišťovny svým pojištěnkám výkon uhradí. Naproti tomu pojišťovny 111 (Všeobecná zdravotní pojišťovna) a 207 (Oborová zdravotní pojišťovna) úhradu výkonu odmítly. Pojištěnkyně těchto dvou zdravotních pojišťoven tak musí v případě potřeby dopplerovskou průtokometrii absolvovat buď v jiném zdravotnickém zařízení nebo u nás za přímou úhradu.

Nakonec se ale ukázalo, že pojišťovna 209 (ZPŠ) také výkon nehradí (přestože jej nasmlouvala).

 

 

COPYRIGHT MUDR. LIBOR KAVAN 2011